حاج ‌نعمت‌الله

نعمت‌الله مُكری جیحون‌آبادی (۱۲۵۰ – ۱۲۹۸ ش.)، كه بعدها به « حاج ‌نعمت‌الله » یا « حاجی نعمت »‌ شهرت یافت، عارفی كُرد و یكی از شخصیت‌های برجسته‌ی مرام اهل‌حق به شمار می‌آید. علاوه بر كراماتی كه به او نسبت می‌دهند، تحولی كه در میان جماعت .اهل‌حق به وجود آورد از كارهای برجسته‌ی اوست